Articles

ดร.หนุ่ย 4.0: หลักการสงคราม ตอนที่ 1
27 Jan

ดร.หนุ่ย 4.0: หลักการสงคราม ตอนที่ 1

สงครามไม่ใช่เพียงเรื่องของการรบราฆ่าฟันในสนามรบเท่านั้น แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยแหละ คือ สงครามตัวจริง ....คนทุกคนในโลกต้องต่อสู้ในรูปแบบไหน รูปแบบหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิงที่ต้องการ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็…

ดร.หนุ่ย 4.0: รู้ทันได้เปรียบ VS รู้ไม่ทัน เสียเปรียบ
25 Jan

ดร.หนุ่ย 4.0: รู้ทันได้เปรียบ VS รู้ไม่ทัน เสียเปรียบ

การดำรงชีวิตแบบ Smart life จำเป็นจะต้องรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร โดยอาศัยทักษะทางด้านดิจิทัล (Digital Literacy) แล้ว นำข้อมูล และสารสนเทศเหล่านี้มาสร้างความได้เปรียบทางด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Sup…

ดร.หนุ่ย 4.0: แปลงหนี้ให้เป็นพลัง
25 Jan

ดร.หนุ่ย 4.0: แปลงหนี้ให้เป็นพลัง

เป็นหนี้อย่างมีกึ๋น ชีวิตมีแต่รุ่งโรจน์ เป็นหนี้เพราะความอยาก...ชีวิตย่ำแย่....หากต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ต้องแปลงหนี้สินเป็นพลัง …

ดร.หนุ่ย 4.0 เคล็ดลับสร้างความรวย และความสุข ด้วย Concept คนไทย 4.0
27 Jan

ดร.หนุ่ย 4.0 เคล็ดลับสร้างความรวย และความสุข ด้วย Concept คนไทย 4.0

ถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ท่านทำได้ดีที่สุด และมีความสุขที่จะทำ โดย Listen to the Voice Inside แล้วใช้สิ่งนี้สร้างความรวยให้กับตัวท่าน ระดับความรวย แล้วแต่ท่านจะรู้สึก “พอ” เท่าใด พาตัว…

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Driven Organization)
23 Nov

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Driven Organization)

    ปัจจุบันดิจิทัล เทคโนโลยี (Digital Technology) เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คน ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน และการทำงาน....กล่าวคือ ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น กระบวนการทำงานง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น &n…

10 ขั้นตอนฝ่าด่านวงกตนวัตกรรม
18 Oct

10 ขั้นตอนฝ่าด่านวงกตนวัตกรรม

ในช่วงนี้ ใครก็มักจะพูดถึง Creativity หรือ ความคิดสร้างสรรค์ และ Innovation หรือ นวัตกรรม เนื่องจากเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในช่วงทศวรรษต่อไป  .....Innovation ที่พูดถึงนี้ จะต้องเ…

Go to Top