ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 6)

ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 6)

Cr. http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNPOL5712040010008

    ผ่านไปแล้ว 5 ตอน ดังนั้นในฉบับนี้จะเป็นตอนที่ 6 ผมคิดว่าท่านผู้อ่านที่ติดตามบทความเรื่อง “ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy” น่าจะเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลที่เรา (ผมหมายถึงทุกๆ คนในประเทศไทย) ที่จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อพร้อมรับการ “เศรษฐกิจดิจิตอล หรือ Digital Economy” ให้ได้ เนื่อง “ทักษะดิจิตอลเป็นทักษะที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษ 21st สำหรับการศึกษาและการทำงาน” และจะเป็น “ทักษะสำคัญที่จะช่วยพลิกโฉมประเทศไทย”
 

    ภาพสีส้มสดใสที่ท่านเห็นนี้ เป็นภาพย้อนหลังไปเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "เศรษฐกิจดิจิตอล พลิกโฉมประเทศไทย” ที่ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
    โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในฐานะรัฐบาลจะขับเคลื่อนงานในทุกด้านโดยเฉพาะเศรษฐกิจ ที่ปัจจุบันเทคโนโลยีจิตอลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ดังนั้น ทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ต้องนำเอาเทคโนโลยีด้านดิจิตอลสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและมิติอื่นๆ ที่ถือเป็นความท้าทาย ซึ่งรัฐบาลมีแนวคิดทึ่จะปรับเปลี่ยน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้เป็นกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล
    ทั้งนี้ ประเทศที่จะประสบความสำเร็จเรื่องของดิจิตอลต้องมีความพร้อมด้านโครงข่ายที่สามารถสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่และครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึง ความพร้อมของโครงข่ายแห่งชาติ หรือ เนชั่นแนล บรอดแบนด์ / โครงข่ายระหว่างประเทศหรือ ดิจิตอล เกตเวย์ / รวมถึงการมีศูนย์กลางบริการข้อมูล หรือดาต้า เซ็นเตอร์ ที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ที่สำคัญจะช่วยส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตและการตลาดแก่เกษตรกร หรือแม้แต่การสร้างช่องทางขายสินค้าออนไลน์ผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ ต้องมีการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านติจิตอลซึ่งกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ
นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า มีหลายประเทศสนใจเข้ามาลงทุนด้านดิจิตอล จึงแจ้งให้ทราบว่าประเทศไทยยินดีแต่ขอใหัเป็นลักษณะของการลงทุนทั้งระบบ และเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยด้วย

    ข้างต้น เป็นเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการใช้ Digital Economy มาพลิกโฉมประเทศไทย อย่างไรก็ตามประเทศของเรามีความพร้อมแค่ไหน อย่างไร ผมขอเชิญท่านมาติดตามตอนต่อไปนะครับ..

 

ที่มาข้อมูล: กรมประชาสัมพันธ์, http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNPOL5712040010008
 

พันเอก ดร.อรรถสิทธิิ์ หัสถีธรรม, Infopreneur & Strategy Pirate

ความคิดเห็น (0)
Latest Article
Most Popular Article
Go to Top