ก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วย TPQI 4.0

Cr. http://thaiquote.org/uploads/content/picture/1059-5180.png

การพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล ด้วยระบบ TPQI 4.0 เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0

พันเอก ด๊อกเตอร์ อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม หรือ เสธ.หนุ่ย (เตรียมทหารรุ่น 29) ปัจจุบัน เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย และแผน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี หรือ TPQI เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์

ความคิดเห็น (0)