ใจรัก จึงรวย 6 พันล้าน

Cr. https://iczz.files.wordpress.com/2015/08/img_2474.jpg

คุณสมยศ เชาวลิต จากเด็กวัด สู่ผู้ประกอบการ 6 พันล้าน ใน 9 ปี อาศัยใจรัก ความอึด คิดอย่างเป็นระบบ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรา วันนี้ จึงเป็นของเขา...ท่านก็ก็สามารถเป็นเหมือนกับคุณสมยศ หากท่านมุ่งมั่น ด้วยใจรัก และคิดอย่างเป็นระบบ

พันเอก ดร.อรรถสิทธิิ์ หัสถีธรรม, Infopreneur & Strategy Pirate

ความคิดเห็น (0)
Latest Article
Most Popular Article
Go to Top