หนังสือ 6 เล่ม ที่อ่านแล้วรวย

หนังสือ 6 เล่ม ที่อ่านแล้วรวย

Cr.

    มีความรู้เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน....เป็นคำกล่าว ที่ไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์อะไร อีกแล้ว...เพราะเราเห็นกันอยู่ทุกวันทุกวี่ ว่าคนมีความรู้ สามารถแปลงความรู้ที่ตนเองมีอยู่ให้เป็นทรัพย์นับแสน....หรือ อาจจะเป็นนับล้าน หรือ พันล้าน หมื่นล้าน แสนล้าน หรือ ว่าล้านล้าน ก็ได้....โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค Digital ที่ช่วยให้การแปลงความรู้ เป็นทรัพย์สิน หรือไปสร้างรายได้...ไม่ใช่เรื่องยาก หรือ เรื่องที่เฉพาะเจาจงอยู่กับคนที่มีต้นทุนสูง อีกต่อไปแล้ว
    ในโลกของการเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในยุค Thailand 4.0 นั้น ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ สามารถหาได้อย่างง่ายดาย หลากหลายวิธี อย่างไรก็ตามก็ต้องรู้จักเลือกที่จะบริโภคองค์ความรู้เหล่านี้ เนื่องจากตอนนี้ ข้อมูลในโลก Digital มันช่างมีมากมายมหาศาลเหลือเกิน หากเราไม่รู้เลือก อาจจะเกิดอาการ Information Overload ได้ 
    เกริ่นนำมาเสียยกใหญ่....สำหรับบทความวันนี้ ผมจะมาแนะนำหนังสือที่ผู้ประกอบการทุกคนจำเป็นต้องอ่าน ครับ...เพราะหนังสือ 6 เล่มนี้ เป็นหนังสือที่อาจจะถือว่าเป็นสุดยอดคัมภีร์ ทางด้านกลยุทธ์ (Strategy) และ การขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation)  ...แต่ก่อนที่ท่านจะไปหาหนังสือทั้ง 6 เล่มนี้ อ่าน ผมจะขอแนะนำเกี่ยวกับ 6 สุดยอดหนังสือ เพื่อเป็นการเริ่มต้นให้กับทุกท่านครับ

 

3 สุดยอดหนังสือจำเป็นต้องอ่าน ทางด้านกลยุทธ์

“The Innovator's Dilemma/Solution”

    เริ่มอันดับแรกที่หนังสือ “The Innovator's Dilemma/Solution” แปลเป็นไทยสไตล์ ดร.หนุ่ย น่าจะแปลว่า “หนทางแก้ปัญหาของนักนวัตกรรม” ครับ ผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ คือ “Clayton Christensen
หนังสือเล่มนี้ เป็นการนำเรื่องราวของปัญหาในการคิดค้นนวัตกรรมในบริษัทใหญ่ๆ ดังนั้นผู้เขียนจึงนำเสนอแนวทางในการนวัตกรรมโดยบริษัทเล็กๆ ที่มีความคล่องตัว และอ่อนตัว ยกตัวอย่างเช่น พวกบริษัท Startups เป็นต้น มาช่วยปิดช่องว่าง หรือ จุดด้อยในเรื่องการขับเคลื่อนนวัตกรรมของบริษัทใหญ่ ที่ค่อนข้างมีความอุ้ยอ้าย เปลี่ยนแปลง/ปรับตัวช้า
    ตัวอย่าง Startups ที่อาศัยจุดแข็งในเรื่องนี้ ได้แก่ Airbnb และ Dollar Shave Club

 

Blue Ocean Strategy

    เล่มที่สอง เป็นหนังสือที่โด่งดังมาก เมื่อสิบกว่าปีก่อน ...แต่ก็ยังทันสมัยอยู่เสนอ หนังสือเล่มนี้ก็คือ Blue Ocean Strategy หรือ ที่เรารู้จักกันดีในนาม “กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม” ผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้มี 2 ท่าน คือ Renee Mauborgne & W. Chan Kim
    สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ กล่าวถึง แนวทางการสร้างอัตราการเติบโตให้กับธุรกิจหนึ่งๆ ด้วยการหลีกหนีจากการทำธุรกิจในตลาดที่มีการแข่งขันสูง หรือ น่านน้ำสีเลือด ซึ่งทุกธุรกิจที่อยู่ใน น่านน้ำสีเลือก จะนำเสนอคุณค่าเดิมๆ ที่เหมือนกัน...ส่งผลให้ลูกค้าสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุด และถูกที่สุดได้...ดังนั้นธุรกิจที่อยู่ใน น่านน้ำสีเลือก จะแข่งขันกันในเรื่องราคาเป็นหลัก เมื่อราคาลดลง กำไรก็ลดลง จนทำให้ให้ธุรกิจที่มีสายป่านสั้น ไม่สามารถอยู่รอดได้ ....ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ได้นำเสนอเครื่องมือในการวางกลยุทธ์ “Blue Ocean” หรือ กลยุทธ์ “น่านน้ำสีคราม” โดยเน้นการปรับเปลี่ยนคุณค่า หรือ สร้างคุณค่าใหม่ๆ ที่จะไม่มีการนำเสนอให้ลูกค้า โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Strategy Canvas เพื่อใช้ในการออกแบบ Line of Value ใหม่ ที่สามารถสร้างตลาดใหม่ ที่สร้างผลกำไรสูงให้กับธุรกิจ

 

Zero to One
    หนังสือเล่มที่สาม มีชื่อว่า “Zero to One” เขียนโดย Peter Thiel สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ ก็คือ การนำประสบการณ์การสอนกรณีศึกษาต่างๆ ในฐานะอาจารย์ของ Stanford University มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก...มากลั่นกรองเป็นหัวข้อเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำธุรกิจให้มีความยั่งยืน
    โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของความเชื่อมโยงระหว่างการตลาด และการขาย และการพัฒนาสินค้า/บริการ รวมไปถึงการใช้สื่อ...ที่เด็ดสุดก็คือ “ชุดคำถาม 7 ชุดคำถาม” ในการทำธุรกิจ หรือ เริ่มธุรกิจ 

 

3 สุดยอดหนังสือจำเป็นต้องอ่าน ทางด้านแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

 

The Lean Startup
    เล่มแรกในเรื่องนี้ ก็คือ หนังสือ “The Lean Startup” เขียนโดย Eric Ries
    หนังสือเล่มนี้ ถูกยกย่องให้เป็น “คู่มือมาตรฐานปฏิบัติการสำหรับธุรกิจ” โดยการประยุกต์หลักการ “Lean Concepts” ของระบบการผลิตของ Toyota ที่เน้นการหาข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้ได้เสียก่อนที่จะผลินสินค้า หรือ สร้างบริการอะไรขึ้นมา   หรือ เรียกกันว่า “Customer Discovery” ข้อมูลจากความต้องการจากลูกค้าจะถูกพัฒนาเป็น “ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น” หรือ Minimum Viable Product (MVP) และนำไปให้ลูกค้าได้ทดลองใช้เสียก่อน และทำขั้นตอนนี้ซ้ำๆ จนได้ ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง (Product-Market fit) ….การดำเนินการภายใต้กระบวนการดังกล่าวจะใช้ในลดการสูญเสียเงิน และเวลา ไปกับผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

 

Crossing the Chasm

    เล่มที่สอง คือ “Crossing the Chasm” เขียนโดย Geoffrey Moore 
    หนังสือเล่มนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือในเรื่องการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง ที่ถูกเขียนขึ้นมา เป็นหนังสือที่เหมาะกับธุรกิจเริ่มต้นใหม่ หรือ Startup….สาระสำคัญของหนังสือก็คือ ธุรกิจ Startup จำเป็นจะต้องระบุตลาดที่เป็น Niche ที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และเติบโตเป็นธุรกิจที่มี Size ใหญ่ขึ้น...
    ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความอยู่รอดของธุรกิจในช่วง Startup หรือ ช่วง Early Stage ว่าต้องให้ความสำคัญกับการยึดครองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้...หรือ เรียกแบบภาษาทหารว่า “ต้องยึดหัวหาด (Beachhead) ให้ได้เสียก่อน...หากยังยึดหัวหาดไม่ได้ ก็ยากที่ธุรกิจจะเดินหน้าต่อไปได้ หรือ ยากที่จะขยายธุรกิจให้เติบโต.....นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอตัวอย่างแบบ Step by Step สำหรับผู้ประกอบการในการยึดหัวหาดในช่วงบุกเบิกผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ.....การยึดหัวหาดได้ ก็จะทำให้ธุรกิจก้าวผ่านหุบเหวแห่งความตาย (Crossing the Chasm) ที่ธุรกิจ Startup ส่วนใหญ่ไม่สามารถก้าวผ่าน หรือ กระโดดผ่านไปได้

 

Great by Choice
    เล่มที่สาม คือ “Great by Choice” เขียนโดย Jim Collin และ Morten Hansen
    หนังสือเล่มนี้ ถูกเขียนขึ้นมาจาก งานวิจัยทางด้านธุรกิจ ที่นำเสนอมุมมองที่สุดยอด ที่สะท้อนให้เห็นระหว่างความแตกต่างระหว่างธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จสุดๆ กับ ธุรกิจที่ไม่ประสบผลสำเร็จ ...ธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จจะเปี่ยมไปด้วยขีดความสามารถในการเผชิญกับสถานการณ์วิฤกตต่างๆ และฝ่าฟันกระแสแห่งการแข่งขันที่รุนแรง และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกธุรกิจ....สุดยอดข้อแนะนำของหนังสือเล่มนี้ ก็คือ ธุรกิจทุกธุรกิจควรจะทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ กระบวนการทางธุรกิจสำคัญของธุรกิจในลักษณะ Small Scale เสียก่อน ทั้งนี้เพื่อทดสอบว่ามีความเป็นไปได้จริง ก่อนที่จะทุ่มเททรัพยากร คน เงิน เครื่องมือ จำนวนมาก ในการสร้างผลิตภัณฑ์ /บริการ หรือ กระบวนการทางธุรกิจ เนื่องจากการทดลอง/ทดสอบใน Small Scale เสียก่อนนั้น จะทำให้ไม่สูญเสียทรัพยากรมากเกินไป หากการพัฒนานั้นไม่ประสบผลสำเร็จ หรือ ล้มเหลว

 

    เอาล่ะครับ ก็ไม่ลองไปหาอ่านดูนะครับ รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม ....เพราะมีความรู้เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน...
 
 แหล่งที่มาข้อมูล: http://www.inc.com/kai-sato/6-books-entrepreneurs-should-read-every-year.html

พันเอก ดร.อรรถสิทธิิ์ หัสถีธรรม, Infopreneur & Strategy Pirate

ความคิดเห็น (0)
Latest Article
Most Popular Article
Go to Top