5 เคล็ดลับสำคัญในการสร้างธุรกิจหลายร้อยล้าน

5 เคล็ดลับสำคัญในการสร้างธุรกิจหลายร้อยล้าน

Cr. http://images.huffingtonpost.com/2016-10-13-1476335638-4844848-knowlarity

    ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าอะไรคือเคล็ดลับสำคัญในการสร้างธุรกิจให้มีมูลค่าหลักหลายร้อยล้าน....ในการตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน....ก็คือ ผู้ตอบต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจหลักหลายร้อยล้านนั้นเอง
    Ambarish Gupta, ซีอีโอ และผู้ก่อตั้งบริษัทที่มีชื่อว่า “Knowlarity” ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์ผ่านระบบ Cloud Computing
    Knowlarity ก่อตั้งในปี ค.ศ.2009 ปัจจุบันมีลูกค้ากว่า 15,000 ราย ในมากกว่า 65 บริษัททั่วโลก...บริษัทได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก Venture Capital 2 รายด้วยกัน นั่นคือ บริษัท Sequoia Capital และ บริษัท Mayfield ซึ่งเป็นบริษัท Venture Capital ชั้นนำของโลก
    ปัจจุบันสาขาใหญ่ของ Knowlarity ตั้งอยู่ที่สิงค์โปร์ และมีสาขาย่อยใน อินเดีย ตรุกี ดูไบ และ ฟิลิปปินส์ 
    Ambarish กล่าวว่า เคล็ดลับสำคัญ 5 ประการในการสร้างธุรกิจให้มีมูลค่าหลายร้อยล้าน ประกอบไปด้วย


เคล็ดลับประการที่ 1: มีผลิตภัณฑ์ที่โดนใจตลาด และเป็นตลาดขนาดใหญ่
    ผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การสร้างให้ธุรกิจมีมูลค่าหลักหลายร้อยล้านนั้น ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดนใจตลาด และตลาดนั้นต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอ...มีบริษัทจำนวนมากที่ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาโดยยังไม่ได้ตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่า มีตลาดรองรับที่มีขนาดใหญ่เพียงพอหรือไม่...เมื่อไม่มีตลาดรองรับ เงินทองทรัพยากรที่ทุ่มเทไปในการพัฒนาตลาดก็มีแนวโน้มจะไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ลงทุนไป 
    วิธีการที่ดีที่สุดก่อนที่จะทุ่มเทเงินทุนลงไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำเป็นจะต้องศึกษาตลาดให้ดีเสียก่อน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เรียกว่า MVP หรือ Minimum Viable Product หาก MVP ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด บริษัทก็ยังมีเวลากลับตัวทัน
    Ambarish ให้คำแนะนำว่า หากคิดจะสร้างธุรกิจหลักหลายร้อยล้าน นั้น สิ่งสำคัญยิ่งก็คือการพัฒนาสิ่งที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต้องการ ไม่ใช่สิ่งที่บริษัทต้องการจะขาย ...มีผู้ประกอบการจำนวนมากที่ทุ่มเทให้กับสิ่งที่ตนเองอยากขาย มากกว่าจะทุ่มเทให้กับสิ่งลูกค้าอยากซื้อ...Ambarish จบท้ายว่า ...ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่โดนใจตลาด ก็อย่าไปคิดที่จะทำอะไรต่อ...จนกว่าผลิตภัณฑ์จะโดนใจตลาด

 

เคล็ดลับประการที่ 2 ขยายขีดความสามารถในเรื่องสำคัญๆ ได้อย่างรวดเร็ว
    นอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ที่โดนใจแล้ว...สิ่งสำคัญประการต่อมา ก็คือ การค้นหาว่าอะไรในผลิตภัณฑ์ที่โดนใจลูกค้ามากที่สุด...ต่อจากนั้นเพิ่มขีดความสามารถในการทำสิ่งนั้นให้โดนใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพราะจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์นั้นโดดเด่นมากยิ่งขึ้น...จนทำให้จุดเด่นที่โดนใจลูกค้าสุดๆ นั้น กลายเป็น Brand ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้เลย และใช้เป็นจุดขายในเรื่องการตลาด และการขาย  Ambarish แนะนำว่า จุดที่โดนใจนั้น อาจจะไม่มี 2 – 3 จุด ไม่ควรมีมากไปกว่านั้น 


เคล็ดลับประการที่ 3 เงินทุนต้องถึง
    เงินทุน เปรียบได้กับ สายโลหิตแห่งุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งทุกธุรกิจจะต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที และแน่นอนที่สุด การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในธุรกิจย่อมต้องใช้เงินทุน ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย...หรือ ของถูกของฟรีไม่มีในโลก...
ธุรกิจส่วนใหญ่ในโลกนี้ (ยกเว้นธุรกิจบริการ หรือ Service Business) จำเป็นจะต้องใช้เงินจำนวนมาก หรือ ลงทุนเงินจำนวนมาก ในช่วงแรกของธุรกิจ ก่อนที่จะเริ่มมียอดขาย หรือ ไปสู่จุดคุ้มทุน 
    หากตลาดมีขนาดใหญ่ ก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะต้องมีคู่แข่งจำนวนมาก...ถึงแม้ผลิตภัณฑ์นั้นจะมีนวัตกรรม  ในเร็ววันคู่แข่งก็จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทัดเทียม หรือ ดีกว่าของเรา นั้นหมายความว่า ธุรกิจต้องมีเงินทุนเพียงพอที่จะพัฒนานวัตกรรมให้เหนือกว่าคู่แข่งอยู่เสมอ


เคล็ดลับประการที่ 4 บุคลากรต้องเจ๋ง
    คนคือหัวใจสำคัญที่สุด หากต้องการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจแบบก้าวกระโดด...บุคลากรต้องมีความเจ๋ง ความเก่ง และพลังขับเคลื่อนที่เต็มเปี่ยมที่จะผลักดันธุรกิจไปสู่เป้าหมาย และพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัท...
บุคลากร หรือ พนักงานชุดแรก เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด เพราะคนพวกนี้ จะเป็น Pioneer ในการสร้างวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งให้กับบริษัท
    ในการจ้างบุคลากรที่เจ๋งๆ แน่นอนที่สุด เงินเดือนจะต้องสูงในระดับหนึ่ง และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด นอกจากนั้นยังต้องทำให้เหล่าคนเจ๋งๆ เหล่านี้ เห็นว่าหากเขาทำงานให้กับบริษัทเขาจะมีความก้าวหน้าในอนาคตอย่างไร ทั้งในแง่ของการเรียนรู้สิ่งใหม่ และการเติบโตในอาชีพ

 

เคล็ดลับประการที่ 5 บริษัทต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน
    ความต้องการขั้นพื้นฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ก็คือ การมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของสิ่งนั้นๆ 
    บุคลากรในบริษัท ใช้เวลาในชีวิตของเขากว่า 1 ใน 3 ของแต่ละวัน ให้กับการทำงานในบริษัท สิ่งที่เขาเหล่านั้นทำสำเร็จย่อมมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตของเขา และทำให้ชีวิตของบุคลากรคนหนึ่งๆ มีความหมาย การที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นในความคิดของบุคลากร ของแต่ละคนได้ นั้น บริษัทก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และถ่ายทอดเป้าหมายเหล่านั้นไปสู่คนทุกคนในองค์กร
    ในทางตรงกันข้าม หากบริษัทใด ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท Startup ที่มักเปลี่ยนเป้าหมายไปมา ไม่นิ่ง) จะทำให้บุคลากรในบริษัท เกิดความสับสน และไม่มั่นใจในบริษัท
ผู้ก่อตั้งบริษัท จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการกำหนด และการสื่อสาร เป้าหมายที่ชัดเจน และถ้าจะให้ดีต้องให้บุคลากรย่อมรับเป้าหมายนั้นอย่างเป็นเอกฉันท์ร่วมกัน...การสื่อสารจะต้องแตกย่อยเป้าหมายใหญ่ไปสู่เป้าหมายย่อยในระดับบุคคล
     เป้าหมายที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับของคนทั้งบริษัท จะเป็นทั้งแรงกระตุ้น ให้เกิด Productivity และท้ายที่สุดนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัท

 

สุดท้ายขอบอกว่าไม่มีอะไรง่าย...แต่หาก 5 เคล็ดลับที่ถูกกล่าวถึงข้างต้น ถูกสถาปนาให้เกิดขึ้นในบริษัทแล้ว โอกาสแห่งความสำเร็จในการสร้างบริษัทมูลค่าหลายร้อยล้านก็ไม่ไกลเกินเอื้อม


อ้างอิง
http://www.huffingtonpost.com/peter-banerjea/5-essential-keys-to-build_b_12464774.html

พันเอก ดร.อรรถสิทธิิ์ หัสถีธรรม, Infopreneur & Strategy Pirate

ความคิดเห็น (0)
Latest Article
Most Popular Article
Go to Top