ดร.หนุ่ย 4.0 เคล็ดลับสร้างความรวย และความสุข ด้วย Concept คนไทย 4.0

Cr.

ถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ท่านทำได้ดีที่สุด และมีความสุขที่จะทำ
โดย Listen to the Voice Inside แล้วใช้สิ่งนี้สร้างความรวยให้กับตัวท่าน
ระดับความรวย แล้วแต่ท่านจะรู้สึก “พอ” เท่าใด
พาตัวเองสู่ความเป็นคนไทย 4.0 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand 4.0

พันเอก ด๊อกเตอร์ อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม หรือ เสธ.หนุ่ย (เตรียมทหารรุ่น 29) ปัจจุบัน เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย และแผน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี หรือ TPQI เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์

ความคิดเห็น (0)