ดร.หนุ่ย 4.0: หลักการสงคราม ตอนที่ 1

Cr.

สงครามไม่ใช่เพียงเรื่องของการรบราฆ่าฟันในสนามรบเท่านั้น แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยแหละ คือ สงครามตัวจริง ....คนทุกคนในโลกต้องต่อสู้ในรูปแบบไหน รูปแบบหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิงที่ต้องการ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไร...เรียนรู้ หลักสงคราม แล้วประยุกต์ใช้ในการสร้างชัยชนะ ในสงครามชีวิต...สงครามการทำงาน และ สงครามธุรกิจ

พันเอก ดร.อรรถสิทธิิ์ หัสถีธรรม, Infopreneur & Strategy Pirate

ความคิดเห็น (0)
Latest Article
Most Popular Article
Go to Top