ดร.หนุ่ย 4.0: หลักการสงคราม ตอนที่ 1

Cr.

สงครามไม่ใช่เพียงเรื่องของการรบราฆ่าฟันในสนามรบเท่านั้น แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยแหละ คือ สงครามตัวจริง ....คนทุกคนในโลกต้องต่อสู้ในรูปแบบไหน รูปแบบหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิงที่ต้องการ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไร...เรียนรู้ หลักสงคราม แล้วประยุกต์ใช้ในการสร้างชัยชนะ ในสงครามชีวิต...สงครามการทำงาน และ สงครามธุรกิจ

พันเอก ด๊อกเตอร์ อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม หรือ เสธ.หนุ่ย (เตรียมทหารรุ่น 29) ปัจจุบัน เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย และแผน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี หรือ TPQI เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์

ความคิดเห็น (0)