12 เทคนิค ในการสร้าง Turbo พลังขับเคลื่อนชีวิต

Cr.

เมื่อใดที่เราต้องการสร้างแรงกระตุ้นให้ถึงขีดสูด เพื่อไปสู่เป้าหมายความสำเร็จแห่งชีวิต ลองนำ 12 เทคนิคมาประยุกต์ใช้

พันเอก ดร.อรรถสิทธิิ์ หัสถีธรรม, Infopreneur & Strategy Pirate

ความคิดเห็น (0)
Latest Article
Most Popular Article
Go to Top