ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 4)

ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 4)

Cr.

ในตอนที่แล้ว ซึ่งเป็นตอนที่ 3 ผมเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับ “ความสำคัญของ Digital Skill ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” และ “คนรุ่นใหม่ เข้าใจ และเก่งในเรื่อง Digital หรือ IT จริงหรือ?” สำหรับในตอนนี้ ซึ่งเป็นตอนที่ 4 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “เวลาที่ถูกใช้ไปกับอุปกรณ์ดิจิตอล” ครับ....เอาล่ะ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า


สัดส่วนของเวลาที่ถูกใช้ไปกับอุปกรณ์ดิจิตอล
   หามองแบบผิวเผิน เราอาจจะคิดว่าผู้คนในยุคปัจจุบัน หรือ ในยุคสังคมดิจิตอล มีความเชี่ยวชาญ หรือ มีทักษะสูงในเรื่องการใช้ประโยชน์จาก Digital Technology ...แต่ถ้าท่านผู้อ่านเห็นแผนภาพต่อไปนี้แล้ว ท่านจะตกใจว่า จริงแล้วผู้คนในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก และเยาวชน เสียเวลาไปในเรื่องที่ไม่ค่อยสร้างผลผลิตให้กับการทำงาน หรือ การเรียน เท่านักนัก แต่เวลาส่วนใหญ่จะเสียไปกับเรื่องสนุกสนานเสียส่วนใหญ่


   จากแผนภาพ Pie Chart แสดงให้เห็นว่า เวลา 100% ของผู้คนในปัจจุบัน จะใช้ประโยชน์จาก Digital Technology ใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ ผ่าน Browser ประมาณ 14% และ ผ่าน Application 86% 
  ข้อสังเกตก็คือ เวลากว่า 32% ถูกใช้ไปในเรื่องการเล่นเกมส์ (Gaming), 17% ถูกใช้ในการเล่น Facebook, 1.5% Twitter, 9.5% ถูกใช้ไปในเรื่องของการส่งข้อความ (Social Messaging), 4% ถูกใช้ในการดู Youtube, 4% ถูกใช้ไปในเรื่องของความบันเทิงอื่นๆ ที่น่าตกใจคือ ถูกนำไปใช้ในเรื่องการสร้างผลผลิต หรือ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเรียน หรือ การทำงาน เพียง 4% เท่านั้น
 

ดูเหมือนเก่ง แต่จริงๆ ไม่เก่ง
 


แผนภาพข้างต้น แสดงผลการศึกษาจากประเทศออสเตรีย ที่ให้กลุ่มเป้าหมายลองทดสอบตนเองว่ามีความระดับทักษะในการใช้ Digital หรือ มี Digital Skill มากน้อยเพียงใด หลังจากผ่านการทดสอบตนเอง ผู้ประเมินการทดสอบก็นำผลการทดสอบมาสรุป ซึ่งพบว่า 49% ของผู้ทดสอบคิดว่าตนเองมีทักษะการใช้ Digital ในระดับดีมาก, 29% อยู่ในระดับดี, 16% อยู่ในระดับปานกลาง, 4% อยู่ในระดับแย่, และ 1% อยู่ในระดับแย่มาก
แต่เมื่อนำกลุ่มเป้าหมายมาทดสอบจริงๆ ผ่านกระบวนการทดสอบเพื่อวัดทักษะในการใช้ Digital ผลการทดสอบผ่านกระบวนการทดสอบกลับมีผลตรงกันข้าม กล่าวคือ มีเพียง 7% ของผู้เข้ารับการทดสอบเท่านั้นที่มีทักษะการใช้ Digital ในระดับดี ถึง ดีมาก, 18% อยู่ในระดับปานกลาง และ มีจำนวนถึง 75% อยู่ในระดับแย่ ถึง แย่มาก
         สิ่งที่ผมพยายามสื่อถึงท่านผู้อ่านก็คือ คนไทยในปัจจุบัน (โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน) มีการใช้อุปกรณ์ Digital กันมาก และใช้เวลากับอุปกรณ์เหล่านี้ค่อนข้างมาก จนถึงให้ผู้ใหญ่อย่างเรา หลงคิดไปว่าเด็กส่วนใหญ่ในยุคนี้ มีความเก่งกาจในเรื่องการใช้อุปกรณ์ Digital หรือ อุปกรณ์ IT แต่จริงๆ แล้วเป็นความเก่งในเรื่องบันเทิง หรือ สนุกสนาน มากกว่า ความเก่ง ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียน หรือ การทำงาน 
        เอาล่ะครับ...บทความนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย กับพ่อแม่ผู้ปกครอง นะครับ พบกันใหม่ในตอนที่ 5 ในฉบับหน้าครับ
ที่มาข้อมูล: ECDL Foundation, http://www.ecdl.com/
 

พันเอก ดร.อรรถสิทธิิ์ หัสถีธรรม, Infopreneur & Strategy Pirate

ความคิดเห็น (0)
Latest Article
Most Popular Article
Go to Top