Articles

แอโรโมบิล 3.0 รถเหาะคันแรกของโลก
07 Jun

แอโรโมบิล 3.0 รถเหาะคันแรกของโลก

     เผอิญเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลานชายของผม ซึ่งเป็นเผ่าพันธ์ุใน Generation Y….(คือแบบว่า เกิดมาก็เล่น Facebook เป็นเลย อะไรทำนองนั้น) ได้แชร์ลิงค์ “แอโรโมบิล 3.0 รถเหาะคันแ…

โพลชายแดนใต้หนุนเจรจาสันติภาพ
21 May

โพลชายแดนใต้หนุนเจรจาสันติภาพ

     สิ้นเดือน เมษายนที่ผ่านมา ภาพความคืบหน้าของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขอาจจะดูไม่ดีนัก  กล่าวคือ  “การพบปะกันรอบที่ 4 ของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ…

Let Go Army.com ....พาเที่ยวเว็บไซด์ GoArmy.com (ตอนจบ)
05 May

Let Go Army.com ....พาเที่ยวเว็บไซด์ GoArmy.com (ตอนจบ)

    ในสองตอนที่แล้ว ผมพาท่านผู้อ่านท่องเว็บไซด์ชื่อ www.GoArmy.com   ซึ่งเป็นเว็บไซด์ของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา และเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวต่างๆ การเชิญชวนคนหนุ่ม คนสาว (คนอเมริกัน) ให้เข้…

Let Go Army.com ....พาเที่ยวเว็บไซด์ GoArmy.com (ต่อจากตอนที่แล้ว)
27 Apr

Let Go Army.com ....พาเที่ยวเว็บไซด์ GoArmy.com (ต่อจากตอนที่แล้ว)

    ในฉบับที่แล้ว ผมพาท่านผู้อ่านท่องเว็บไซด์ชื่อ www.GoArmy.com   ซึ่งเป็นเว็บไซด์ของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ที่ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเป็นทหารบก และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เมื่อเข้ามาเป็น…

Let Go Army.com ....พาเที่ยวเว็บไซด์ GoArmy.com (1)
23 Apr

Let Go Army.com ....พาเที่ยวเว็บไซด์ GoArmy.com (1)

    ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา บทความของผม จะค่อนข้างเน้นไปในเรื่องสาระ ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัว และ/หรือ ชีวิตการทำงานครับ...ซึ่งมันจะทำให้ท่านผู้อ่าน…

ผู้นำ กับ ลูกน้อง VS ดวงตา กับ ขนตา 
19 Mar

ผู้นำ กับ ลูกน้อง VS ดวงตา กับ ขนตา 

เมื่อท่านเห็นชื่อบทความ ท่านอาจจะเกิดความรู้สึกงงๆ กับชื่อบทความว่า มันเกี่ยวกันได้อย่างไร ...แน่นอนครับ มันต้องเกี่ยวกันครับ และเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องมาเล่าให้ท่านฟังว่า มันเกี่ยวข้องกันอย่างไร แต…

เที่ยวบ้าง ไรบ้าง ให้รางวัลกับชีวิต...เชียงราย ทริป
07 Feb

เที่ยวบ้าง ไรบ้าง ให้รางวัลกับชีวิต...เชียงราย ทริป

ชีวิตของคนเรา โดยเฉพาะชีวิตในปัจจุบัน ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคทั้งในเรื่องชีวิตการทำงาน และชีวิตครอบครัวนั้น การฝ่าฟันอุปสรรคดังกล่าว ไม่มากก็น้อย ย่อมทำให้ชีวิตของเราต้องเผชิญกับความเครียด...ดังนั้นเพื่อ…

ประเทศไทยของเรา....ไม่ธรรมดา
26 Jan

ประเทศไทยของเรา....ไม่ธรรมดา

เผอิญผมได้มีโอกาสเข้าไปใน Facebook ของรุ่นพี่ของผมท่านหนึ่ง รุ่นพี่ของผมท่านนี้ทำงานทางด้านวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ท่านมักจะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์มาเผยแพร่ใน Facebook ของท่านเป็…

Go to Top