Articles

กรณีศึกษา Information Operation เหตุระเบิดสี่แยกราชประสงค์
23 Aug

กรณีศึกษา Information Operation เหตุระเบิดสี่แยกราชประสงค์

ก่อนอื่นๆ ผมขอแสดงความไว้อาลัย และความเสียใจ ต่อผู้บริสุทธิ์ ทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ ที่ต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์วางระเบิด ณ สี่แยกราชประสงค์...จากการกระทำของผู้ไม่หวังดี ซึ่งกระทำการดังกล่าวเพื่…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8)  เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (3)
18 Jul

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8) เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (3)

ในตอนที่แล้ว ผมเล่าให้ท่านฟังในเรื่อง “กรอบแนวความคิดในการจัดทำแผนแม่บทการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ ของ สทป.”, 4 แผนงานหลักของแผนแม่บทฯ, และโครงสร้างพื้นฐานของระบบยานไร้คนขับ ซึ่งถือได้ว่…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8)  เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (2)
04 Jul

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8) เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (2)

ในแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ ของ สทป. ประกอบไปด้วย 4 แผนงานหลัก ได้แก่ 1) แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial System: UAS), 2) แผนงานที่ 2 การว…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8)  เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (1)
22 Jun

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 8) เทคโนโลยีระบบยานไร้คนขับ (1)

นอกจากภารกิจทางการทหารแล้ว ระบบยานไร้คนขับยังสามารถนำมาใช้ในภารกิจอื่นๆ ที่มิใช่การปฏิบัติการทางทหาร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคพลเรือนโดยทั่วไป เช่น การตรวจสภาวะสิ่งแ…

เก็บตก 3 วัด ในวันวิสาขบูชา...การทำบุญคือการให้ และปลดปล่อยความอยากทั้งปวง
13 Jun

เก็บตก 3 วัด ในวันวิสาขบูชา...การทำบุญคือการให้ และปลดปล่อยความอยากทั้งปวง

สิ่งที่เราได้จากการมาเที่ยว 3 วัด ในครั้งนี้ ได้แก่ หนึ่ง ได้พักผ่อน คลายเครียด สอง ได้เดินออกกำลังกาย เพราะต้องเดินขึ้นๆ ลงๆ ทั้งรถ และเรือ สาม ได้ความสงบของจิตใจ เนื่องจากตอนเวียนเทียน ก็พยายามทำให้…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7)  เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (4)
06 Jun

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7) เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (4)

ในตอนที่แล้ว คือ ตอนที่ 3 ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “กลยุทธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบนำวิถี ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป.” สำหรับในฉบับนี้เราจะมาต่อกันในตอนที่ 4 ซึ่งจ…

ตะลอนทัวร์เมืองกาญจน์ 4 วันซ้อน (ตอนที่ 2) ทองผาภูมิ – สังขละบุรี
01 Jun

ตะลอนทัวร์เมืองกาญจน์ 4 วันซ้อน (ตอนที่ 2) ทองผาภูมิ – สังขละบุรี

ย้อนกลับไปที่  "ตะลอนทัวร์เมืองกาญจน์ 4 วันซ้อน (ตอนที่ 1)"   ผมเล่าให้ฟังว่าว่าไปเที่ยว ที่ช่องเขาขาด หรือ ช่องไฟนรก ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่ตอกย้ำให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม แล…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7)  เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (3)
23 May

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7) เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (3)

ในตอนที่แล้ว ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (2)” โดยตอนที่ 2 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “โรงปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาระบบจรวด และอาวุธนำวิถี ซึ่งโรงปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาระ…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7)  เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (2)
14 May

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7) เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (2)

ในตอนที่แล้ว ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (1)” โดยตอนที่ 1 ผมได้เกริ่นให้ท่านผู้อ่านเกี่ยวกับ “ความเป็นมาของเทคโนโลยีจรวด”, “การใช้จรวดและอาวุธนำวิถีเป็นเครื่องมือในกา…

ตะลอนทัวร์เมืองกาญจน์ 4 วันซ้อน (ตอนที่ 1)
10 May

ตะลอนทัวร์เมืองกาญจน์ 4 วันซ้อน (ตอนที่ 1)

จังหวัดกาญจนบุรี หรือ เรียกสั้นๆ ว่าเมืองกาญจน์ เป็นเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับผมในช่วงชีวิตหนึ่ง กล่าวคือ ผมต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองกาญจน์เป็นเวลาประมาณปี 2529 – 2530 เป็นเวลาประมาณ 1 ปี สาเหตุที่ต…

Go to Top