Articles

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7)  เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (1)
22 Apr

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7) เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (1)

ในตอนที่ 6 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “แผนที่นำทาง 8 เทคโนโลยีเป้าหมาย ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI Techn…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 6) แผนที่นำทาง 8 เทคโนโลยีเป้าหมาย ของ สทป. (DTI Technology Roadmap)
03 Apr

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 6) แผนที่นำทาง 8 เทคโนโลยีเป้าหมาย ของ สทป. (DTI Technology Roadmap)

ในตอนที่ 5 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Product Lifecycle Management) หรือ PLM” ซึ่งเป็นกระบวน…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 5)  “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Product Lifecycle Management)
19 Mar

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 5) “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Product Lifecycle Management)

ในตอนที่ 4 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “หุบเหวแห่งความตาย ของงานวิจัย และพัฒนา” หรือ “R&D Valley of Death” ซึ่งเป็นด่านสุดหินท…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 4) R&D Valley of Death
17 Mar

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 4) R&D Valley of Death

ในตอนที่ 3 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ต้นแบบยุทโธปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และสามารถนำไปสู่สายผลิตโดยภาค…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 3)  10 ขั้นตอนของกระบวนการวิจัยและพัฒนา ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
21 Feb

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 3) 10 ขั้นตอนของกระบวนการวิจัยและพัฒนา ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ในตอนที่ 2 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ โครงสร้างการจัด และ บุคลากร ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ไปแล้ว ในต…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 2) การจัดองค์กรของ สทป.
08 Feb

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 2) การจัดองค์กรของ สทป.

ในตอนที่ 1 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับหลักการ เหตุผล ความเป็นมา เป็นไป ในการก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ไปแล้ว ในตอน ในตอน…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 1): ก่อกำเนิดสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ DTI
24 Jan

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 1): ก่อกำเนิดสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ DTI

กองทัพของประเทศชั้นนำของโลก เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมัน ใช้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นเครื่องมือในการสร้าง Military Revolution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ อาทิเช่น อำนาจการทำลาย, ควา…

โอกาสและจังหวะของชีวิต
22 Jan

โอกาสและจังหวะของชีวิต

เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกัน หลายคนใช้คู่กัน และที่หลายคนมีวันนี้ได้ก็เพราะว่า สองสิ่งนี้มาพร้อมในเวลาเดียวกัน ผู้อ่านเคยฟังเรื่องเล่าเรื่องนี้หรือไม่ มีชายคนหนึ่งโชคดีได้ขึ้นเครื่องบ…

การปกครอง กับ เงินตรา
17 Jan

การปกครอง กับ เงินตรา

ถ้าถามว่า การปกครองกับเงินตราเกี่ยวข้องกันอย่างไร เรื่องที่ผู้อ่านจะได้อ่านต่อไปนี้จะบอกได้ส่วนหนึ่ง เพราะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งที่หลายคนบูชาดุจดังพระเจ้า ผู้อ่านลองอ่านแล้วพิจารณาดูว่าเป็นแบบท…

เรื่องเล่า (บ่น) ของ นักบิน part 1 (ต่อ)
16 Jan

เรื่องเล่า (บ่น) ของ นักบิน part 1 (ต่อ)

ก่อนจะเล่าต่อ ต้องขอบอกไว้นิดนุงนะครับ ไอ้บทความที่เขียนขึ้นมานี่ เป็นสไตล์ ส่วนตัว ไม่ได้เน้นจะขาย เพราะงั้นภาษาที่ใช้ หรือเรื่องราวที่เขียน อาจจะ ทะลึ่ง ล่อแหลม ฝืด หรือ แม้กระทั่ง เหน็บใครบ้าง หรือ…

Go to Top