Articles

Revisit Principle of War ตอนที่ 12 การเชื่อมโยงหลักการสงคราม 10 ประการ
10 Jan

Revisit Principle of War ตอนที่ 12 การเชื่อมโยงหลักการสงคราม 10 ประการ

ในที่สุด บทความ Revisit Principle of War ก็มาถึงตอนจบ....โดยในตอนจบนี้ จะเป็นการสรุปรวบยอดการเชื่อมโยงหลักการทั้ง 10 ประการ ให้เป็นกรอบแนวคิด (Thinking Framework) ทั้งนี้เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของหล…

นักบิน ฮ offshore เค้าทำงานกันอย่างไร?
06 Jan

นักบิน ฮ offshore เค้าทำงานกันอย่างไร?

 ถ้าจะให้บรรยายภาพลักษณ์ของอาชีพนักบินพานิช ทุกคนคงนึกถึงภาพ ชาย หญิง  ใส่เสื้อ shirt สีขาว ผูกไทด์ กางเกงดำ มาดเท่ห์ เดินลากกระเป๋าใหญ่ ๆ มีลูกเรือเดินตามเป็นขบวน ตามสนามบินต่างๆ ได้อย่างแน…

เรื่องเล่าของ Pllot Part 1 เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมกาย
05 Jan

เรื่องเล่าของ Pllot Part 1 เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมกาย

โดยปกติ ทุกเย็น ราวๆ 1600 นักบินจะได้รับอีแมว (e-mail) แจ้งตารางบินของวันรุ่งขึ้น ซึ่งจะมี รายละเอียดบอกครับ ว่า ใครบินไฟลท์ไหน? บินกับใคร?(ยี้) บินกี่เที่ยว?(ว้า) ลงกี่ที่? ไปกี่แท่น(เห้อ) ? เสร็จกี่…

ไม่มีใครแก่เกินเรียน
30 Dec

ไม่มีใครแก่เกินเรียน

ผมเริ่มเรื่องแรกด้วยการถามคำถามให้ผู้อ่านได้ตอบก่อนอ่านหนังสือเล่มนี้ เมื่ออ่านจนจะจบเล่มแล้ว ผมจะเฉลยให้ฟัง คำถามมีอยู่ว่า ...เราต้องการอะไรมากที่สุดในชีวิต ..? เงิน ทอง ยศ ตำแหน่ง การสรรเสริญ ความสุ…

Revisit Principle of War ตอนที่ 11 หลักการต่อสู้เบ็ดเสร็จ (TOTAL DEFENSE)
10 Dec

Revisit Principle of War ตอนที่ 11 หลักการต่อสู้เบ็ดเสร็จ (TOTAL DEFENSE)

คำว่า “ผนึกกำลังรบ” นั้น ดูเหมือนเป็นคำง่ายๆ ทำไม่ยาก...แต่ในความเป็นจริงแล้ว คำว่า “ผนึกกำลัง” หรือ “บูรณาการกำลัง” เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง โดยเฉพาะในสังคมไทย ที่ค่อนข้างหวงแหนทรัพยากรในส่วนของตนเอง..อาจก…

Revisit Principle of War ตอนที่ 10 หลักการจู่โจม (SURPRISE)
10 Dec

Revisit Principle of War ตอนที่ 10 หลักการจู่โจม (SURPRISE)

ชีวิต หรือ การทำงาน เปรียบได้กับ “พื้นที่ปฏิบัติการ” การที่เราจะดำรงชีวิต หรือ ทำงาน ได้อย่างชาญฉลาด หรือ มีความเป็นมืออาชีพ เราจำเป็นจะต้องเข้าใจ “สถานการณ์ หรือ สภาวะแวดล้อมของชีวิต และ/หรือ การทำงา…

   Revisit Principle of War ตอนที่ 9  หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา (UNITY OF COMMAND)
23 Nov

   Revisit Principle of War ตอนที่ 9 หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา (UNITY OF COMMAND)

การที่เราจะทำให้ทีมงาน ซึ่งอาจจะอยู่ในหลากหลายรูปแบบ เช่น องค์กร, หน่วยงาน , กลุ่มคน (ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ) บรรลุวัตถุประสงค์ของตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ ทีมงาน หรือ องค์กร หรือ หน่วยงาน…

  Revisit Principle of War ตอนที่ 8  หลักการออมกำลัง (ECONOMY OF FORCE)
01 Nov

Revisit Principle of War ตอนที่ 8 หลักการออมกำลัง (ECONOMY OF FORCE)

ในตอนที่  7 หรือ ตอนที่แล้ว ผมกล่าวถึงหลักการรุก หรือ Offensive Principle ซึ่งเป็นหลักการสงครามข้อที่ 6 ที่เน้น “การชิง, ครอง, และขยายผลความริเริ่ม เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้หากต้องการชัยชนะ” สำหร…

   Revisit Principle of War ตอนที่ 7  หลักการรุก (OFFENSIVE)
25 Oct

Revisit Principle of War ตอนที่ 7 หลักการรุก (OFFENSIVE)

ในตอนที่  6 หรือ ตอนที่แล้ว ผมกล่าวถึงหลักความง่าย หรือ Simplicity Principle ซึ่งเป็นหลักการสงครามข้อที่ 5 ที่เน้น “เวลาจะทำอะไร โดยเฉพาะจะให้คนอื่นๆ ทำอะไร หรือ เจ้านายจะสั่งลูกน้องให้ทำอะไร คำส…

 Revisit Principle of War ตอนที่ 6 หลักความง่าย (SIMPLICITY)
12 Oct

Revisit Principle of War ตอนที่ 6 หลักความง่าย (SIMPLICITY)

ในตอนที่  5 หรือ ตอนที่แล้ว ผมกล่าวถึงหลักการระวังป้องกัน และ รักษาความปลอดภัย หรือ Security Principle ซึ่งเป็นหลักการสงครามข้อที่ 4 ซึ่งเน้น “การป้องกัน หรือ รักษาความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ข…

Go to Top