Articles

Revisit Principle of War ตอนที่ 5 หลักการระวังป้องกัน และรักษาความปลอดภัย (SECURITY)
28 Sep

Revisit Principle of War ตอนที่ 5 หลักการระวังป้องกัน และรักษาความปลอดภัย (SECURITY)

ในตอนที่ 4 หรือ ตอนที่แล้ว ผมกล่าวถึงหลักการดำเนินกลยุทธ์ หรือ Maneuver Principle ซึ่งเป็นหลักการสงครามข้อที่ 3 ซึ่งเน้น “การใช้อำนาจกำลังรบ หรือ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง อย่างอ่อนตัวเพื่อให้ได้มาและดำรง…

 Revisit Principle of War ตอนที่ 4  หลักการดำเนินกลยุทธ์ (Maneuver) 
07 Sep

 Revisit Principle of War ตอนที่ 4 หลักการดำเนินกลยุทธ์ (Maneuver) 

ในตอนที่แล้ว ผมกล่าวถึงหลักการรวมกำลัง หรือ Mass Principle ซึ่งเป็นหลักการสงครามข้อที่ 2 โดยประเด็นสำคัญของหลักการรวมกำลัง ก็คือ การรวมกำลัง หรือ รวบรวมทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินกา…

Revisit Principle of War ตอนที่ 3 หลักการรวมกำลัง (MASS Principle)
21 Aug

Revisit Principle of War ตอนที่ 3 หลักการรวมกำลัง (MASS Principle)

ในตอนที่แล้ว ผมกล่าวถึงหลักการความมุ่งหมาย หรือ Objective Principle ซึ่งเป็นหลักการสงครามข้อที่ 1 โดยประเด็นสำคัญของหลักการความมุ่งหมายที่ผมกล่าวถึง ได้แก่ การทำอะไร หรือ กิจกรรมใดๆ ในโลก ไม่ว่าจะเป็น…

Revisit Principal of War ตอนที่ 2 (Objective Principle)
09 Aug

Revisit Principal of War ตอนที่ 2 (Objective Principle)

เหตุการณ์ความวุ่นวาย หรือ ความขัดแย้งทางการเมืองทั้งใน และต่างประเทศ ที่เกิดขึ้นในอดีต และปัจจุบันเป็นตัวอย่างที่ดี และตัวอย่างที่ไม่ดี ในตัวมันเอง ในมิติของหลักการความมุ่งหมาย...กล่าวคือ ทุกฝ่ายล้วนม…

Revisit Principal of War ตอนที่ 1
28 Jul

Revisit Principal of War ตอนที่ 1

....“เมื่อพูดถึงหลักการสำคัญที่สุดในการปฏิบัติการทางทหาร คงไม่มีหลักการใดจะสำคัญไปกว่า “หลักการสงคราม หรือ Principle of War” หลักการนี้ถือเป็นรากฐานของหลักการ หลักนิยมทั้งปวงของการปฏิบัติการทางทหาร ทั…

เก็บตกจากญี่ปุ่น (ตอนที่ 2)
30 Jun

เก็บตกจากญี่ปุ่น (ตอนที่ 2)

เนื่องจากผมเป็นคนที่ชอบกิน ชอบชิม...ชอบของอร่อย...ดังนั้น เก็บตกจากญี่ปุ่นในตอนที่ 2 ซึ่งเป็นตอนจบ ผมจะขอสาธยายเรื่องราวเกี่ยวกับของกินที่ผมได้กินในช่วง 4 วันที่ผมได้ไปดูงานที่ญี่ปุ่นครับ....ซึ่งอาหาร…

เก็บตกจากญี่ปุ่น (ตอนที่ 1)
20 Jun

เก็บตกจากญี่ปุ่น (ตอนที่ 1)

ในช่วงวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2557 ผมมีโอกาสเดินทางมาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น การเดินทางมาญี่ปุ่นครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งที่ 2 ในชีวิตผม การเดินทางทั้งสองครั้งนี้ มีทั้งเรื่องที่เหมือนกัน และ เรื่องที่ต่างก…

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย จะไปรอดหรือไม่?
07 Jun

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย จะไปรอดหรือไม่?

ในช่วงวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2557 ผมมีโอกาสเดินทางมาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกิจกรรมการดูงานที่ญี่ปุ่นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหลัก…

เก็บตกจากเมืองจีน
22 May

เก็บตกจากเมืองจีน

เมื่อเดือนที่แล้ว ผมมีโอกาสเดินทางไปเมืองจีน เพื่อไปดูงานหน่วยวิจัย และโรงปฏิบัติการจรวด ในปักกิ่ง และ เมืองซีอาน เป็นเวลา 4 วัน การไปเมืองจีนของผมในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในชีวิต ดังนั้นจึงทำให้ชายห…

เทคโนโลยีที่ 12: เทคโนโลยีพลังงานทดแทน  (Renewable Energy)
11 May

เทคโนโลยีที่ 12: เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy)

เป็นที่ทราบกันดีว่าทรัพยากรน้ำมันเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด และจะหมดไปจากโลกในวันใดวันหนึ่งในอีกภายใน 50-100 ปี นับจากนี้ไป กลุ่มคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปในปัจจุบัน มีแนวโน้มสูงมาก ที่จะเห็นภาพของความขาดแคล…

Go to Top