Management

Revisit Principle of War ตอนที่ 3 หลักการรวมกำลัง (MASS Principle)
21 Aug

Revisit Principle of War ตอนที่ 3 หลักการรวมกำลัง (MASS Principle)

ในตอนที่แล้ว ผมกล่าวถึงหลักการความมุ่งหมาย หรือ Objective Principle ซึ่งเป็นหลักการสงครามข้อที่ 1 โดยประเด็นสำคัญของหลักการความมุ่งหมายที่ผมกล่าวถึง ได้แก่ การทำอะไร หรือ กิจกรรมใดๆ ในโลก ไม่ว่าจะเป็น…

Revisit Principal of War ตอนที่ 2 (Objective Principle)
09 Aug

Revisit Principal of War ตอนที่ 2 (Objective Principle)

เหตุการณ์ความวุ่นวาย หรือ ความขัดแย้งทางการเมืองทั้งใน และต่างประเทศ ที่เกิดขึ้นในอดีต และปัจจุบันเป็นตัวอย่างที่ดี และตัวอย่างที่ไม่ดี ในตัวมันเอง ในมิติของหลักการความมุ่งหมาย...กล่าวคือ ทุกฝ่ายล้วนม…

Revisit Principal of War ตอนที่ 1
28 Jul

Revisit Principal of War ตอนที่ 1

....“เมื่อพูดถึงหลักการสำคัญที่สุดในการปฏิบัติการทางทหาร คงไม่มีหลักการใดจะสำคัญไปกว่า “หลักการสงคราม หรือ Principle of War” หลักการนี้ถือเป็นรากฐานของหลักการ หลักนิยมทั้งปวงของการปฏิบัติการทางทหาร ทั…

รวมการ นั้นสำคัญไฉน (Collaborative Planning)
11 May

รวมการ นั้นสำคัญไฉน (Collaborative Planning)

ในแวดวงทหาร เมื่อพูดถึงการตัดสินใจ และวางแผน จะมีประโยคสำคัญ อยู่สองประโยค ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด ประโยคสองประโยคนี้คือ “วางแผนแบบรวมการ” และ “ปฏิบัติแบบแยกการ” แต่ถ้าในแวดวงพลเ…

คิดแล้วทำ VS คิดแล้วไม่ทำ
16 Apr

คิดแล้วทำ VS คิดแล้วไม่ทำ

การที่บุคคลคนหนึ่งจะทำอะไร หรือ ไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เป็นผลมาจากการตัดสินใจของบุคคลนั้นๆ ซึ่งมีต้นตอจาก “ความคิด หรือ มุมมอง” อย่างไรก็ตาม ความคิด หรือ มุมมองของแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันไป …

Bad Strategy VS Good Strategy
02 Apr

Bad Strategy VS Good Strategy

ทุกองค์กรใดๆ ในโลกใบกลมๆ ใบนี้ ทั้งองค์กรที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ล้วนแล้วแต่มีกลยุทธ์ หรือ หนทางปฏิบัติ ที่จะขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมายที่กำหนด....แต่การมีกลยุทธ์ หรือ หนทางปฏิบัติ ก็ไม่…

Game Theory กับ การพูดคุยเพื่อสันติภาพ
23 Mar

Game Theory กับ การพูดคุยเพื่อสันติภาพ

ถ้าท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการพูดคุยเพื่อสันติภาพ (Peace Talk) ระหว่างรัฐบาล กับ ตัวแทนของ BRN ท่านจะเห็นได้ว่า จะมีการสร้างอำนาจการต่อรองของฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่นล่าสุด (มิ.ย.…

Innovation Culture @ Google
23 Mar

Innovation Culture @ Google

ถ้าพูดถึง Search engine ทุกคนน่าจะนึกถึง Search engine ของ Google เป็นอันดับแรก ...เพราะในแต่ละวันเราอาจจะต้องเข้าไปพึ่งพาอาศัยใช้บริการในการค้นหาข้อมูลไม่มาก ก็น้อย เอาล่ะ เรามาทำความรู้จักกับ Google…

เอาหัวข้าศึก มาใส่ในหัวเรา (Get into Enemy Head)
23 Mar

เอาหัวข้าศึก มาใส่ในหัวเรา (Get into Enemy Head)

เผอิญไปอ่านเจอบทความภาษาอังกฤษ บทความหนึ่งในอินเทอร์เน็ต (www.mckinseyquarterly.com) บทความเรื่องนี้ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Get into Enemy Head” ผมก็เลยมาแปลเป็นไทยแบบบ้านๆ ว่า “เอ…

Walk….Talk….Cooperate Strategy (กลยุทธ์เดินเพื่อความร่วมมือ)
23 Mar

Walk….Talk….Cooperate Strategy (กลยุทธ์เดินเพื่อความร่วมมือ)

 “ยิ่งความร่วมมือมีมากเท่าไหร่ ความสำเร็จก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น” ข้อความนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้ ดังนั้น ถ้าเราต้องการให้งานของเราสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เราก็ต้องมีวิธีการในการเสริมสร้าง…

Go to Top