บริหารงาน ด้วยการเดิน (Management by Walking around)

การเดินเป็นกิจกรรมสำคัญของชีวิต เนื่องจากการเดินเกี่ยวข้องกับเรา ตั้งแต่เราเป็นทารก จนถึงจุดที่เราลาโลกใบกลมๆ ใบนี้ไป การเดินเกี่ยวข้องกับเรา ตั้งแต่ตื่นตอนในตอนเช้า ไปจนถึงเวลาเข้านอน การเดินเกี่ยวข้…