ดร.หนุ่ย 4.0: รู้ทันได้เปรียบ VS รู้ไม่ทัน เสียเปรียบ

การดำรงชีวิตแบบ Smart life จำเป็นจะต้องรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร โดยอาศัยทักษะทางด้านดิจิทัล (Digital Literacy) แล้ว นำข้อมูล และสารสนเทศเหล่านี้มาสร้างความได้เปรียบทางด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Sup…

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Driven Organization)

    ปัจจุบันดิจิทัล เทคโนโลยี (Digital Technology) เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คน ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน และการทำงาน....กล่าวคือ ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น กระบวนการทำงานง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น &n…

10 ขั้นตอนฝ่าด่านวงกตนวัตกรรม

ในช่วงนี้ ใครก็มักจะพูดถึง Creativity หรือ ความคิดสร้างสรรค์ และ Innovation หรือ นวัตกรรม เนื่องจากเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในช่วงทศวรรษต่อไป  .....Innovation ที่พูดถึงนี้ จะต้องเ…

จะอยู่ หรือ จะตาย...ขึ้นอยู่กับ MIND SET นวัตกรรมในธุรกิจของท่าน

ตอนนี้ Thailand 4.0 กลายเป็นกระแสที่ทุกคน และทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรประเภทใดๆ ต้องเกาะให้ติดกระแสเหล่านี้ เนื่องจากหากเกาะไม่ติด...ธุรกิจอาจจะไปไม่รอด....     Thailand 4.0 ให้ความสำคัญ…

7 app สุดเจ๋ง ช่วยลดต้นทุน เพิ่มกำไร...ชีวิตง่ายดายยิ่งขึ้น

ปัจจุบันเราอยู่ในโลกยุค Digital...เรา..โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และ Startup สามารถนำ Digital Technology มาช่วยลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไร ในขณะที่คุณภาพไม่ลดลง แต่กลับเพิ่มขึ้น...ช่วยเพิ่มความสามารถในกา…

ก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วย TPQI 4.0

การพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล ด้วยระบบ TPQI 4.0 เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 …

แอโรโมบิล 3.0 รถเหาะคันแรกของโลก

     เผอิญเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลานชายของผม ซึ่งเป็นเผ่าพันธ์ุใน Generation Y….(คือแบบว่า เกิดมาก็เล่น Facebook เป็นเลย อะไรทำนองนั้น) ได้แชร์ลิงค์ “แอโรโมบิล 3.0 รถเหาะคันแ…

ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 7) (เรื่องจริงที่น่าตกใจ ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก)

     ผ่านไปแล้ว 6 ตอน ดังนั้นในฉบับนี้จะเป็นตอนที่ 7 ในฉบับที่แล้วเราคุยกันในเรื่อง “ทักษะดิจิตอลเป็นทักษะที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษ 21st สำหรับการศึกษาและการทำงาน”…

ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 6)

   ผ่านไปแล้ว 5 ตอน ดังนั้นในฉบับนี้จะเป็นตอนที่ 6 ผมคิดว่าท่านผู้อ่านที่ติดตามบทความเรื่อง “ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy” น่าจะเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลท…

ไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ Digital Economy (ตอนที่ 5)

  ในตอนที่แล้ว ซึ่งเป็นตอนที่ 4 ผมเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับ “สัดส่วนของเวลาที่ผู้คนทั่วไปถูกใช้ไปกับอุปกรณ์ดิจิตอล” และ “คนในยุคสมัยนี้ ดูเหมือนจะเก่งเรื่อง IT/Digital แต่จริงๆ แล…