Technology

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7)  เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (1)
22 Apr

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 7) เทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี (1)

ในตอนที่ 6 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “แผนที่นำทาง 8 เทคโนโลยีเป้าหมาย ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI Techn…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 6) แผนที่นำทาง 8 เทคโนโลยีเป้าหมาย ของ สทป. (DTI Technology Roadmap)
03 Apr

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 6) แผนที่นำทาง 8 เทคโนโลยีเป้าหมาย ของ สทป. (DTI Technology Roadmap)

ในตอนที่ 5 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Product Lifecycle Management) หรือ PLM” ซึ่งเป็นกระบวน…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 5)  “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Product Lifecycle Management)
19 Mar

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 5) “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Product Lifecycle Management)

ในตอนที่ 4 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “หุบเหวแห่งความตาย ของงานวิจัย และพัฒนา” หรือ “R&D Valley of Death” ซึ่งเป็นด่านสุดหินท…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 4) R&D Valley of Death
17 Mar

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 4) R&D Valley of Death

ในตอนที่ 3 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ต้นแบบยุทโธปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และสามารถนำไปสู่สายผลิตโดยภาค…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 3)  10 ขั้นตอนของกระบวนการวิจัยและพัฒนา ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
21 Feb

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 3) 10 ขั้นตอนของกระบวนการวิจัยและพัฒนา ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ในตอนที่ 2 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ โครงสร้างการจัด และ บุคลากร ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ไปแล้ว ในต…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 2) การจัดองค์กรของ สทป.
08 Feb

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 2) การจัดองค์กรของ สทป.

ในตอนที่ 1 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับหลักการ เหตุผล ความเป็นมา เป็นไป ในการก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ไปแล้ว ในตอน ในตอน…

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 1): ก่อกำเนิดสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ DTI
24 Jan

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 1): ก่อกำเนิดสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ DTI

กองทัพของประเทศชั้นนำของโลก เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมัน ใช้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นเครื่องมือในการสร้าง Military Revolution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ อาทิเช่น อำนาจการทำลาย, ควา…

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย จะไปรอดหรือไม่?
07 Jun

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย จะไปรอดหรือไม่?

ในช่วงวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2557 ผมมีโอกาสเดินทางมาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกิจกรรมการดูงานที่ญี่ปุ่นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหลัก…

เทคโนโลยีที่ 12: เทคโนโลยีพลังงานทดแทน  (Renewable Energy)
11 May

เทคโนโลยีที่ 12: เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy)

เป็นที่ทราบกันดีว่าทรัพยากรน้ำมันเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด และจะหมดไปจากโลกในวันใดวันหนึ่งในอีกภายใน 50-100 ปี นับจากนี้ไป กลุ่มคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปในปัจจุบัน มีแนวโน้มสูงมาก ที่จะเห็นภาพของความขาดแคล…

เทคโนโลยีที่ 11: สุดยอดเทคโนโลยีในการขุดเจาะน้ำมัน และแก๊ซ  (Advanced Oil and Gas Exploration and Recovery)
11 May

เทคโนโลยีที่ 11: สุดยอดเทคโนโลยีในการขุดเจาะน้ำมัน และแก๊ซ (Advanced Oil and Gas Exploration and Recovery)

น้ำมัน หรือ ทองคำสีดำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐาน ที่มีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก น้ำมันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเวลาที่เราเข้าน…

Go to Top