12 สุดยอดเทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา

ผมยังจำได้ในช่วงที่ผมเพิ่งติดร้อยโท (ปี 2536) โทรศัพท์มือถือเป็นถูกนำเข้ามาในประเทศไทย รุ่นแรกที่ผมเห็น ก็คือ โทรศัพท์มือถือ (แต่จริงๆ แล้วเป็นมือหิ้วมากกว่า) รุ่น Ericson น้ำหนักเครื่องประมาณ น่าจะ 5…