SEARCH: Technology

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 5)  “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Product Lifecycle Management)
19 Mar

Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตอนที่ 5) “การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Product Lifecycle Management)

ในตอนที่ 4 ของ บทความเรื่อง “Military Revolution ด้วยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับ “หุบเหวแห่งความตาย ของงานวิจัย และพัฒนา” หรือ “R&D Valley of Death” ซึ่งเป็นด่านสุดหินท…

เทคโนโลยีที่ 9: การพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printing)
11 May

เทคโนโลยีที่ 9: การพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printing)

ทันทีที่ท่านผู้อ่านเห็นชื่อเรื่อง...อาจเกิดความสงสัยว่า เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ หรือ 3D Printing นั้น จะมีเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างไร...ก่อนที่ผมจะตอบคำถามนี้ ต้องขออนุญาตเกริ่นนำที่มาที่ไปของเท…

เทคโนโลยีที่ 5: Advanced Robotics
06 Apr

เทคโนโลยีที่ 5: Advanced Robotics

เมื่อประมาณสัก 4 ปีที่แล้ว มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ชื่อ “I Robot” นำแสดงโดยพระเอกผิวหมึก “Will Smith” ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของมนุษย์ในอนาคตที่นำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีห…

เทคโนโลยีที่ 4: Cloud Technology
30 Mar

เทคโนโลยีที่ 4: Cloud Technology

เทคโนโลยีที่ผมจะขอนำเสนอในบทความฉบับนี้ คือ “Cloud Technology” หรือ “ระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ” ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรทางด้าน Computer ทั้ง Hardware และ Software มาแบ่งปันกันใช้…

เทคโนโลยีที่ 3: Internet of Things
23 Mar

เทคโนโลยีที่ 3: Internet of Things

ณ ปัจจุบัน ผู้คนทั่วๆ ไป อาจจะคุ้นเคยกับ “Internet” ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพของการเชื่อมต่อ ระหว่างคน กับ ระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ และ อื่นๆ อีกมากมายหลายรูปแบบ…

12 สุดยอดเทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา
20 Mar

12 สุดยอดเทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา

ผมยังจำได้ในช่วงที่ผมเพิ่งติดร้อยโท (ปี 2536) โทรศัพท์มือถือเป็นถูกนำเข้ามาในประเทศไทย รุ่นแรกที่ผมเห็น ก็คือ โทรศัพท์มือถือ (แต่จริงๆ แล้วเป็นมือหิ้วมากกว่า) รุ่น Ericson น้ำหนักเครื่องประมาณ น่าจะ 5…

Go to Top